Smarta vårdmoduler för en smidigare vardag
Zengio hjälper vårdpersonal och patienter till en smidigare vardag genom smarta moduler. Helt anpassade efter dina specifika behov!
Vi tror på vården och kraften i att växa digitalt.
Zengio gör detta möjligt!
lösningar

Välj, förändra eller
utveckla nytt!

Våra lösningar är enkla och tydliga. De låter dig och dina kollegor fokusera mer på det dagliga arbetet och mindre på tidsödande administration. Du kan välja mellan färdiga moduler som snabbt och enkelt kan installeras, men tillsammans kan vi också skräddarsy helt nya lösningar eller utveckla de som redan finns!

Appen
Smärtskatta
Checklista
Patientöversikt
Medicinschema
Appen

En iPad-app för alla moduler

I appen samlar vi alla moduler för lätt åtkomst för både medicinsk personal och patienter. I dagsläget kan man välja bland smärtskattning, checklista och medicinschema samt övervakningsskärm.

Zengio kan även ge information om rutiner, scheman och avvikelser till patienter under deras besök via koppling till hemsidor eller annat informationsmaterial.

Smärtskatta

Smärtskatta utan problem!

Patienten påminns att smärtskatta vid bestämda tidpunkter men kan även välja att göra detta så fort man känner att smärtan ökar eller minskar. Alla förändringar kan visas på en gemensam TV-monitor som kopplas mot Zengio med hjälp av en AppleTV.

Checklista

Med checklista ger vi extra stöd åt patienter

Under patienternas besök vill vi ge möjlighet till återhämtning  i lugn och ro. När det är dags för utskrivning använder vi en checklista för att kommunicera kring vad de bör tänka på. Då enheten är kopplad till Zengios översiktstavla, kan medarbetarna se  hur det går och hjälpa till eller påminna vid behov.

Övervakningsskärm

Enkel översikt för alla funktioner

I en patientlösning är det viktigt att kunna ha såväl kontroll som överblick. I Zengio har vi därför en övervakningsskärm som kan kopplas till de funktioner du valt att använda. Vi övervakningen får du på ett ställe en bild över status för olika patienter och ser direkt när någonting förändras.

Får någon mer smärta? Har någon annan fastnat på en fråga inför utskrivningen? Du ser i realtid både status och förändringar och kan sätta in snabba åtgärder så att allt flyter på smidigt!

Medicinschema

Vad gör mina mediciner?

Inneliggande patienter får ofta en mängd olika läkemedel i samband med sin sjukhusvistelse. När ska jag ta de olika tabletterna och vilken effekt har de, är ofta vanliga frågor.

I Zengio har vi tagit fram översiktslista som hanterar ett par olika medicinscheman och där varje läkemedel dessutom har en direktkoppling till Patient-Fass, den officiella läkemedelsförteckningen för patienter. Här kan patienten i lugn och ro läsa mer om sina läkemedel, lära sig mer och förbereda eventuella frågor till sköterskor och läkare.

Appen

En iPad app för alla moduler

I appen samlar vi alla moduler för lätt åtkomst för både medicinsk personal och patienter. I dagsläget kan man välja bland smärtskattning, checklista och medicinschema samt övervakningsskärm.

Men Zengio kan vi även ge information om rutiner, scheman och avvikelser till patienter under deras besök via koppling till hemsidor eller annat informationsmaterial.

Smärtskatta

Smärtskatta utan problem!

Patienten påminns att smärtskatta vid bestämda tidpunkter men kan även välja att göra detta så fort man känner att smärtan ökar eller minskar. Alla förändringar kan visas på en gemensam TV-monitor som kopplas mot Zengio med hjälp av en AppleTV.

Checklista

Med checklista ger vi extra stöd åt patienter

Under patienternas besök vill vi ge möjlighet till återhämtning  i lugn och ro. När det är dags för utskrivning använder vi en checklista för att kommunicera kring vad de bör tänka på. Då enheten är kopplad till Zengios översiktstavla, kan medarbetarna se  hur det går och hjälpa till eller påminna vid behov.

Övervakningsskärm

Enkel översikt för alla funktioner

I en patientlösning är det viktigt att kunna ha såväl kontroll som överblick. I Zengio har vi därför en övervakningsskärm som kan kopplas till de funktioner du valt att använda. Vi övervakningen får du på ett ställe en bild över status för olika patienter och ser direkt när någonting förändras.

Får någon mer smärta? Har någon annan fastnat på en fråga inför utskrivningen? Du ser i realtid både status och förändringar och kan sätta in snabba åtgärder så att allt flyter på smidigt!

Medicinschema

Vad gör mina mediciner?

Inneliggande patienter får ofta en mängd olika läkemedel i samband med sin sjukhusvistelse. När ska jag ta de olika tabletterna och vilken effekt har de, är ofta vanliga frågor.

I Zengio har vi tagit fram översiktslista som hanterar ett par olika medicinscheman och där varje läkemedel dessutom har en direktkoppling till Patient-Fass, den officiella läkemedelsförteckningen för patienter. Här kan patienten i lugn och ro läsa mer om sina läkemedel, lära sig mer och förbereda eventuella frågor till sköterskor och läkare.

Mer tid till personalen

Zengio minskar onödig administration och ger personal möjlighet till översikt via appen!

Zengio

Så tycker våra kunder

Sköterskorna på Ryggkirurgiskt centrum på Sophiahemmet behöver inte längre påminna patienterna om att smärtskatta efter operation. Med hjälp av Zengio-appen kan patienterna istället smärtskatta enligt ett fastlagt schema. Men de kan också göra detta när som helst, så snart de känner att smärtan ökar eller minskar.

Medarbetarna får om så önskas en samlad bild över patienternas smärtutveckling via en centralt placerad TV-skärm och ger alla en samlad bild över läget.
Övervakningsskärm

Vi breddar med ny teknik

För att skapa fler möjligheter, till smidig integration, utvecklar vi övervakningsskärmen nu på helt unikt sätt. Övervakningsmonitorn kommer snart till AppleTV. Har ni frågor rörande integrationen? Hör av er till oss!

Den nya tidens partnerskap!

Vi ser hur den gamla modellen där vården äger alla sina system, ansvarar för alla problem och står för alla kostnader direkt från start börjar bli föråldrad.

Istället växer det fram ett arbetssätt som bygger på hyra av färdiga tjänster och kostnadsdelning mellan IT och vård. En modell som säkerställer att enbart funktioner utvecklas som verkligen adderar värde och kommer vårdpersonal och patienter till nytta. Och att man inte börjar betala för en tjänst innan den är klar att tas i bruk!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.